آشنایی با استانداران بوشهر از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۹۳

آشنایی با استانداران بوشهر از آغاز انقلاب تا سال 1393

آشنایی با تمامی استانداران بوشهر از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۸۳

این بخش را  به، استانداران محترم بوشهر اختصاص دادیم. در اینجا استاندارها را معرفی کرده و دوره ی استانداری هر یک را ذکر می کنیم. تا با کسانی که به استان بوشهر خدمت کرده اند بیشتر آشنا شده و از آن ها بدین نحو قدردانی کنیم. و بدانند که، هر کسی که برای استانمان زحمت کشیده را از یاد نخواهیم برد.   

 

هر کدام از استاندارها، دوره های مختلفی استاندار بوده اند، برخی چند ما و برخی چند سال. در این بخش عکس هر یک از استاندارهای سابق و استاندار فعلی استان بوشهر را می توانید مشاهده نمایید.

عکس محمد باقر شایورد

محمد باقر شایورد

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۱۵ تا ۱۳۵۸/۲/۱۸


عکس احمد مدرسی زاده

احمد مدرسی زاده

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ تا ۱۳۵۹/۴/۸


عکس محمدعلی حبیبیان

محمدعلی حبیبیان

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۵۹/۳/۲۹ تا ۱۳۵۹/۱۲/۱۴


عکس نصرت اله گرجی

نصرت اله گرجی

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ تا ۱۳۶۰/۱۲/۱۳


عکس سید احمد نصری

سید احمد نصری

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۳ تا ۱۳۶۲/۴/۱۵


 

عکس محمدتقی زمانیان

محمد تقی زمانیان

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۶۲/۴/۱۵ تا ۱۳۶۴/۹/۱۹


عکس محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۶۴/۹/۱۹ تا ۱۳۶۴/۱۲/۲۸


عکس علی صوفی

علی صوفی

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ تا ۱۳۶۸/۷/۹


عکس غلامرضا صحرائیان

غلامرضا صحرائیان

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹ تا ۱۳۷۱/۴/۲۵


عکس محمدعلی سعدائی

محمدعلی سعدائی

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۵ تا ۱۳۷۱/۷/۲۰


عبدالرحمن ندیمی بوشهری

عبدالرحمن ندیمی بوشهری

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۷۱/۷/۲۰ تا ۱۳۷۶/۷/۲۲


محمد ابراهیم انصاری لاری

محمد ابراهیم انصاری لاری

دوره استانداری  از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۲۲ تا ۱۳۷۸/۶/۱۹


عکس حسن یونس سینکی

عکس حسن یونس سینکی

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۷۸/۷/۱۰ تا ۱۳۸۰/۱۲/۸


عکس محمدرضا صالحی

محمدرضا صالحی

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۹ تا ۱۳۸۱/۳/۲۰


عکس اسماعیل تبادار

اسماعیل تبادار

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ تا تاریخ ۱۳۸۴/۸/۴


علی افراشته

علی افراشته

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۸۴/۸/۴ تا ۱۳۸۷/۴/۱۰


عکس حسین هاشمی تختی نژاد

حسین هاشمی تختی نژاد

دوره استانداری از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۰ تا ۱۳۸۷/۴/۲۷

عکس ابوطالب شفقت

ابوطالب شفقت

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۷ تا ۱۳۸۹/۴/۲۸


عکس محمد حسن جهانبخش

محمد حسن جهانبخش

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۹ تا ۱۳۹۱/۶/۲۰


عکس فریدون حسنوند

فریدون حسنوند

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲ تا ۱۳۹۲/۹/۲۰


عکس مصطفی سالاری

مصطفی سالاری

 دوره استانداری از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ تا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *