چهره های سرشناس استان بوشهر چه کسانی هستند؟

چهره های سرشناس استان بوشهر چه کسانی هستند؟

هر استان و منطقه ای دارای چهره های سرشناس و برجسته ای است که از گذشته معروف بوده اند. هر یک با اقدامات مثبتی که انجام داده اند نام خود را در لیست چهره های سرشناس ثبت کرده اند.

در این بخش، نام برخی از افراد آشنا و نامی در استان بوشهر را ذکر می کنیم. در بخش های دیگر سعی می کنیم در مورد این بزرگان بیشتر بنویسیم.

  • منوچهر آتشی شاعر نوسروده‌های بومی
  • خالو حسین دشتی
  • غضنفرالسلطنه برازجانی
  • رئیس علی دلواری
  • غلامرضا دادبه استاد برجسته موسیقی سنتی
  • صادق چوبک نویسنده رمان تنگسیر
  • منیرو روانی پور داستان نویس
  • علی باباچاهی شاعر
  • میرزا محمد جعفر خان حقایق نگار خورموجی فاش کننده راز قتل امیرکبیر