جابجایی جمعیت و مهاجرت در استان بوشهر

جابجایی جمعیت و مهاجرت در استان بوشهر

در این بخش می خواهیم درمورد جابجایی جمعیت و مهاجرت در استان بوشهر صحبت کنیم و در این زمینه اطلاعات شما را بیشتر کنیم. منطقه بوشهر به لحاظ موقعیت سوق الجیشی و وجود شرکت‌های بزرگ نفتی واجرای طرح‌های صنعتی بزرگ مانند نیروگاه اتمی بوشهر و کشتی سازی، نیروی انسانی فعال استان‌های مجاور و مناطق دیگر را به خود جذب کرده‌است. در داخل منطقه نیز جابجایی جمعیّت افزایش یافته‌ است، زیرا به علّت کمبود امکانات کشاورزی بویژه کمبود آب و زمین های مورد نیاز و نبودن امکانات رفاهی و نیز پایین بودن سطح درآمد کشاورزان، مهاجرت روستائیان به شهرهای استان شدت گرفته‌است. به علّت نزدیک بودن این استان به شیخ نشینهای خلیج فارس، عدّه‌ای از اهالی منطقه، برای کار و امرار معاش به کشورهای واقع در کرانه خلیج فارس و دریای عمان مهاجرت کرده‌اند.