آدرس سایت استانداری بوشهر

site-ostandari-boushehr

این بخش را به معرفی سایت استانداری بوشهر اختصاص دادیم. پرتال استانداری بوشهر ostb.ir است. در این سایت اطلاعات و اخبار در رابطه با استانداری بوشهر را می توانید مطالعه نمایید.

در این سایت اطلاعاتی درمورد همایش ها، دفاتر ستادی، فرمانداری ها و … را می توانید دریافت کنید.

آدرس پرتال استانداری بوشهر:

http://ostb.ir