آشنایی با محمد باقرخان تنگستانی

Mohammad-bagherkhan-tangestani

 

این مطلب جهت آشنایی شما با محمد باقرخان تنگستانی است. او در سال ۱۳۰۱ ه.ق در تنگستان متولد شد و در تهران – عثمانی (ترکیه کنونی) زندگی می کرد. محمد باقرخان تنگستانی در سال های زندگی خود به مبارزات سیاسی مشغول بود. وی در سال ۱۳۳۹ ه.ق در شهر تهران فوت و در همانجا تدفین شد.