شهید رئیسعلی دلواری که بود؟

22

 

در این بخش می خواهیم شما را با شهید رئیسعلی دلواری آشنا کنیم تا بیشتر در مورد وی بدانید. و این که شهید رئیسعلی دلواری در چه سالی متولد شد و که بود؟ او در سال ۱۲۹۹ هجری قمری ۱۸۸۱ میلادی در بندر دلوار از توابع شهرستان تنگستان متولد شد. پدرش زایر محمد کدخدای دلوار بود و بعدها به معین السلام ملقب گردید.